STUDENT INNOVATION LAB

In samenwerking met het Vista College hebben we het Student INNovation Lab opgezet. Als ondernemer, bedrijf of organisatie kun je hier op een laagdrempelige manier een innovatief project realiseren.De studenten krijgen de verantwoordelijkheid binnen de Media INN om het project succesvol op te leveren. Bij de opdrachten wordt er rekening gehouden met het curriculum van de verschillende opleidingen en worden ze ondersteund en begeleid door Media Experts. Het brengt de studenten, het onderwijs en de ondernemers dichterbij elkaar!Ja, ik heb altijd al een innovatief project willen realiseren en zou hier graag meer over willen weten!Wow, dit zou ook iets voor onze opleiding zijn!

Insert Image[tcb-script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js”][/tcb-script][tcb-script]$(document).ready(function(){ // Add smooth scrolling to all links $(“a”).on(‘click’, function(event) { // Make sure this.hash has a value before overriding default behavior if (this.hash !== “”) { // Prevent default anchor click behavior event.preventDefault(); // Store hash var hash = this.hash; // Using jQuery’s animate() method to add smooth page scroll // The optional number (800) specifies the number of milliseconds it takes to scroll to the specified area $(‘html, body’).animate({ scrollTop: $(hash).offset().top }, 800, function(){ // Add hash (#) to URL when done scrolling (default click behavior) window.location.hash = hash; }); } // End if });});[/tcb-script]